Wij beschermen mensen

Veiligheid is onze basis. Efficiency het resultaat.

Geschiedenis en doelstelling

In een wereld waar platformen, systemen, apparaten en organisaties intensief moeten kunnen samenwerken en koppelen, is standaardisatie een absolute voorwaarde voor innovatie en het ontstaan van nieuwe ecosystemen waarbinnen de veranderingen in de zorgmarkt kunnen worden gefaciliteerd. Om deze beweging in goede banen te leiden hebben toonaangevende marktpartijen Open Care Connect geïnitieerd.

Technologie bepaalt steeds meer de manier waarop we werken en communiceren in de zorg. In een rap tempo worden we omringd door slimme apparaten, systemen, APP’s en applicaties. Deze bouwstenen moeten kunnen functioneren in een groter geheel wat door vele verschillende fabrikanten wordt ontwikkeld of zelfs als dienst wordt aangeboden.

Met Open Care Connect willen we de samenwerking tussen deze fabrikanten en de daaruit voortvloeiende dienstverlening, koppelingen en integraties borgen. Zo kunnen adviseurs, system integrators en eindgebruikers op een verantwoorde manier maximaal gebruik maken van innovatie in de keten.

Ga naar website Open Care Connect Pijl

Samenwerken en koppelen

In een wereld waar platformen, systemen, apparaten en organisaties intensief moeten kunnen samenwerken en koppelen, is standaardisatie een absolute voorwaarde voor innovatie en het ontstaan van nieuwe ecosystemen waarbinnen de veranderingen in de zorgmarkt kunnen worden gefaciliteerd. Om deze beweging in goede banen te leiden hebben toonaangevende marktpartijen Open Care Connect geïnitieerd.

Deel deze pagina op