Wij beschermen mensen

Veiligheid is onze basis. Efficiency het resultaat.

Verminderen van valincidenten voor kwetsbare ouderen

In een gezamenlijk Interreg Europees subsidietraject trekt Ivengi.com samen met OPZ Geel, COMmeto en het Mobilab expertisecentrum voor welzijn & technologie van de Hogeschool Thomas More uit Geel op om het veelvuldig vallen van ouderen nader te gaan onderzoeken.

Met een projectbudget van 300.000 euro gaan partijen aan de slag in het innovatieproject "Ver"breek het vallen , een CrossRoads2 project gedurende 13 maanden.

Aanleiding voor dit project is het veelvuldig vallen van kwetsbare mensen in onze samenleving met op dit moment 10 doden per dag als gevolg daarvan. Zie ook een eerder nieuwsbericht daarover hier op onze site.

COMmeto en Ivengi.com gaan in dit project de benodigde sensoren leveren en informatie verzamelen over allerlei fysieke en medische parameters in nauwe samenwerking met cliënten van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel, de verzorging aldaar en het Mobilab expertisecentrum.

Doelstelling is te komen tot een voorspellend algoritme dat verzorgers helpt om beter te kunnen gaan inschatten wanneer cliënten een hoger valrisico gaan lopen.

Download hier de subsidieposter:

Deel deze pagina op