Wij beschermen mensen

Veiligheid is onze basis. Efficiency het resultaat.

Mopas-BT professional

Het Mopas-BT systeem is bedoeld voor de professionele bescherming van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit kunnen mensen zijn die vaker alleen moeten werken, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking, die steeds vaker alleen wonen in onze samenleving. Het Mopas-BT systeem kent een beschikbaarheid van 99,99% en is volledig zelf controlerend, met een spreek-/luisterverbinding voor alarm verificatie, een unieke medisch wetenschappelijke gevalideerde valdetectie, een grote ronde knop voor acute hulp en een vierkante knop voor deurontgrendeling.

Mopas-BT, het enige track&trace device in Nederland dat iedere 20 seconden de positie vastlegt en toch 24 uur op de batterij functioneert. En de tracking informatie wordt gedurende 7 dagen bewaard in het portal.

De Mopas-BT bestaat uit een draagbare, draadloze zender met een GSM verbinding, GPS en Wifi plaatsbepaling en is gekoppeld met een laadstation met thuisbaken detectie. Daarmee is op ieder moment bekend waar een persoon zich bevindt binnen- en buitenshuis. De noodmeldingen gaan rechtstreeks naar meerdere hulpverleners en/of mantelzorgers en waar gewenst ook naar een zorgmeldcentrale.

Valdetectie

Met het unieke gevalideerde valdetectiesysteem, dat in samenwerking met de Universiteit Maastricht is ontwikkeld, is er ook een detectiemoment aanwezig als het fout gaat en de persoon niet meer in staat is om zelfstandig alarm te slaan. Maar dit valalgoritme voorkomt ook dat er niet onnodige meldingen verstuurd worden als een persoon bijvoorbeeld met de lift naar beneden gaat. Het Mopas-BT device is de enige alarmzender in de markt met deze medisch wetenschappelijk gevalideerde valdetectie!

Uitbreidingsmogelijkheden

Aan de Mopas-BT unit zijn draadloos meerdere draadloze sensoren te koppelen, zoals bijvoorbeeld een hals-/polszender, een trekschakelaar, een uit-bed sensor, een brandmelder en contactsensoren tot een maximum van 16 stuks. De contactsensoren kunnen gebruikt worden voor automatische welzijnsmeldingen en om elektrische deursloten mee aan te sturen.

Functionaliteiten

Het Mopas-BT systeem kent meerdere gebruikersprofielen met verschillende tijdsinstellingen voor positiebepaling, communicatie met de alarmserver en geo-fence zones. Daarmee kan het device qua gebruiksduur aangepast worden aan de wensen van gebruikers. Standaard houden we een 24 uurs functionaliteit aan, omdat eenmaal per dag laden een gemakkelijke routine is.

En natuurlijk is de accucapaciteit bewaakt en krijgen zowel de gebruiker als de hulpverlener een bericht als de accu leeg raakt.

Meerdere geo-fence zones zijn per gebruiker in te stellen op straatniveau ( geen cirkel dus) en per zone kan ingesteld worden of er een alarm is bij het betreden en/of verlaten van de zone.

De Mopas-BT is een volledig Nederlands product dat communiceert via het internationale GSM netwerk in West-Europa tegen één tarief en met roaming in Nederland. Is er geen GSM netwerk beschikbaar, dan wordt een connectie via WiFi en/of 868Mhz gemaakt naar de alarmserver. Onder alle omstandigheden verbonden.

Alle verzamelde data van gebruikers met de afgelegde routes gedurende de afgelopen 7 dagen blijven bewaard in ons portal. Vergeet een dement iemand zijn device mee te nemen, dan kunnen we bij vermissing deze laatste 7 dagen info gebruiken om te bepalen waar we vandaag moeten gaan zoeken.

Deel deze pagina op