SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken

Disclaimer

Onderstaand treft u onze disclaimer aan.
Voor nadere vragen kunt u ons altijd rechtstreeks benaderen.

Acceptatie van de voorwaarden

SafetyTracer heeft haar website ingericht als service naar klanten, adviseurs en dealers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddelijk te verlaten.
 

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Mopas of de oorspronkelijke maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van SafetyTracer en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;

het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen;

kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van SafetyTracer bevatten.

Afwijzing garantie

Hoewel het nauwkeurig verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van SafetyTracer is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. SafetyTracer behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen.
De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over SafetyTracer en vormt geen enkele waarborg. SafetyTracer wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites

De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. SafetyTracer is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid

SafetyTracer is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is SafetyTracer op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.
  

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. SafetyTracer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. SafetyTracer biedt u deze mogelijkheid enkel en alleen aan voor uw gemak.
 

Verkrijgbaarheid van producten

Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met SafetyTracer indien u meer specifieke productinformatie wenst te ontvangen.
 

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderzins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
 

Uw gegevens

Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. SafetyTracer kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat die een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat SafetyTracer deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten. Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

Copyright © SafetyTracer