SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken

Disclaimer

Hieronder vindt u onze disclaimer.
Als u nog vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Aanvaarding van de voorwaarden

SafetyTracer heeft deze website gecreëerd als een dienst aan haar klanten, consultants en wederverkopers. Door de site te bezoeken, bevestigt u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Indien u de volgende voorwaarden niet aanvaardt, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten.


Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat valt onder de intellectuele eigendomsrechten van Mopas of de oorspronkelijke maker van het materiaal. U kunt hierbij denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de websites. Om de belangen van SafetyTracer en derden te beschermen, staat het u vrij om materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te verspreiden zolang: het materiaal alleen voor informatieve doeleinden wordt gebruikt; het materiaal alleen voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gekregen; kopieën van het materiaal de copyrightvermelding van SafetyTracer bevatten.

Afwijzing van garantie

Hoewel SafetyTracer ernaar streeft om nauwkeurige informatie op deze websites te verstrekken, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan op enig moment. SafetyTracer behoudt zich het recht voor de op deze sites getoonde informatie op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker.
De op deze sites gepresenteerde gegevens zijn bedoeld om de gebruiker te voorzien van algemene informatie over SafetyTracer, en vormen geen garantie. SafetyTracer wijst alle garanties van welke aard dan ook van de hand.

Bijwerken van websites

De informatie op deze websites, waaronder nieuws, kan verouderd zijn. SafetyTracer is niet verplicht, en kan niet worden verplicht, om de informatie op deze websites actueel te houden.

Wettelijke aansprakelijkheid

SafetyTracer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie die op deze websites wordt verstrekt, zelfs als SafetyTracer op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


  

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. SafetyTracer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. SafetyTracer biedt u deze mogelijkheid enkel en alleen aan voor uw gemak.


Verkrijgbaarheid van producten

Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met SafetyTracer indien u meer specifieke productinformatie wenst te ontvangen.


Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderzins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.


Uw gegevens

Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. SafetyTracer kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat die een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat SafetyTracer deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten. Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

Copyright © SafetyTracer