SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken
SafetyTracer, oplossingen voor persoonlijk veilig leven, wonen en werken

Privacy verklaring

Privacy is natuurlijk een erg groot goed, dat ook in ons portal conform ISO27001 goed bewaakt moet zijn. Onze verklaring hieromtrent treft u onderstaand aan.

Privacy

In dit privacystatement informeren wij u hoe er op de Safetytracer websites, Kompy apps en op het Kompy webportal wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacystatement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze websites/webportal en Apps eventueel een link bevat. Door het gebruik maken van deze websites/webportal en app gaat u akkoord met het onderstaande privacystatement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door SafetyTracer zoals hieronder omschreven. SafetyTracer behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.
 

Verzamelen van actief verstrekte informatie

Op diverse pagina's van deze website/webportal/app kan SafetyTracer u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door SafetyTracer verzameld met als doel het verbeteren van de website/webportal en de informatiestroom naar u, de gebruiker, toe. Verder kan de informatie tevens door SafetyTracer gebruikt worden voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden.

SafetyTracer kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en diensten of u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen. Indien u wenst dat uw persoonlijke informatie niet voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt, neemt u dan via de contactbutton op de hoofdpagina contact met ons op. Vermeld in de mail dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonsgegevens.
 

Verstrekken van actief verstrekte informatie aan derden

Indien SafetyTracer van mening is dat uw bedrijfsbelang hierbij gebaat is, kunnen wij uw informatie doorzetten naar zakelijke partners van SafetyTracer. Zij kunnen u hierna op de hoogte brengen van hun (nieuwe) producten en diensten om zodoende mogelijk uw concurrentiekracht te verbeteren. Mocht u echter ongewenst informatie van onze zakelijke partners ontvangen, neem dan contact met hen op zodat u uit hun mailingbestand verwijderd wordt.

Verzamelen van passief verstrekte informatie

SafetyTracer verzamelt via haar websites/webportal eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites/webportal bezocht worden en welke pagina's er binnen de websites bekeken worden, wordt door SafetyTracer verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina's. Voor zover de gegevens door SafetyTracer worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.
 

Cookies

Pagina's op de SafetyTracer websites/webportal kunnen gebruik maken van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen.

Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

Kompy app en Kompy platform

Als persoonlijk alarmeringssysteem verwerken de Kompy app en het Kompy platform locatie gegevens van deelnemers in opdracht en onder verantwoordelijkheid van onze partners en zorginstellingen die dit middel inzetten. Hulpverleners hebben in geval van alarm toegang tot precieze locatie van de deelnemer. Kompy zorgt voor een veilige verwerking binnen Europa en zorgt dat deze locatie gegevens voor geen ander doelen worden ingezet of met derden worden gedeeld. Commerciële doelen zijn expliciet uitgesloten.

Voor burgerrechten, beschreven in de AVG, zoals inzage, afschrift vernietiging van gegevens richt u zich tot de eindverantwoordelijke zorginstelling of hulpverlener.

De Kompy app en het Kompy platform verzamelen geanonimiseerde statistische gegevens voor de verbetering en foutopsporing binnen de applicatie.

Locatie gegevens
De Kompy app en het Kompy Platform verzamelen locatiegegevens om een betrouwbare lokalisatie te garanderen in geval van een alarm. Deze locatiegegevens worden ook verzameld wanneer de app op de achtergrond staat of op dat moment niet in gebruik is. De locatiegegevens worden alleen verzameld als dit expliciet is geconfigureerd in de app en/of het platform. Deze locatiegegevens worden niet gedeeld met derden en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van persoonlijke beveiliging en alarmen.

Bewaartermijn
Kompy zal uw persoonlijke gegevens en locatie gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de realisatie van de bovengenoemde doeleinden. Daarom bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang uw account actief is, of zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren. Historische locatie gegevens en historisch alarm gegevens worden maximaal 3 maanden bewaart. Wanneer de contractuele relatie eindigt worden alle opgeslagen persoonlijke gegevens ook verwijderd.


Copyright © SafetyTracer